Czytam, liczę, piszę - logo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Dysleksja i dyskalkulia

Czym jest dysleksja?

Dysleksja rozwojowa definiowana jest jako specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, które pojawiają się przy stosowaniu standardowych metod nauczania, inteligencji na poziomie co najmniej przeciętnym oraz sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych.

Czym jest ryzyko dysleksji?

Według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. z późniejszymi zmianami, opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej na temat dysleksji może zostać wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Jednak w momencie, gdy dziecko otrzymuje opinię stwierdzającą dysleksję, jest już na tyle późno, że niektóre skutki dysleksji jest trudno wyeliminować. Obserwując dziecko w początkowym etapie jego edukacji, rodzic lub nauczyciel może zauważyć pewne symptomy, które mogą zapowiadać wystąpienie w przyszłości specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Mówi się wtedy o ryzyku dysleksji.

Dysleksja czy ryzyko dysleksji? Jaka jest różnica?

Już w początkowym etapie życia dziecka można zauważyć pewne symptomy wskazujące na dysleksję w wieku szkolnym. Problemy te mogą na późniejszym etapie rozwoju dziecka zaniknąć lub rozwinąć się. Dlatego przed pełną diagnozą oraz wydaniem opinii, (która wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej), mówi się o ryzyku dysleksji. Dopiero po dokonaniu pełnej diagnozy oraz wydaniu opinii przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną można mówić o dysleksji.

Aby przekonać się czy dziecko może być zagrożone dysleksją, warto skorzystać z internetowego Kwestionariusza Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii.

Jak pomóc dziecku z ryzykiem dysleksji lub dysleksją?

Najważniejsze to dostatecznie wcześnie dostrzec problem. Jeśli zauważamy u swojego dziecka niepokojące różnice w rozwoju dziecka w stosunku do jego rówieśników, powinniśmy udać się do specjalisty. Pomocni są nie tylko terapeuci z poradni pedagogiczno-psychologicznych, ale również nauczyciele oraz pedagodzy szkolni. Są to osoby mające na co dzień kontakt z dziećmi o różnym stopniu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Potrafią oni pomóc ocenić czy dziecko może być zagrożone dysleksją czy też nie.

Aby wstępnie, bez wychodzenia z domu sprawdzić czy problemy w czytaniu, pisaniu i liczeniu dziecka mogą wynikać z dysleksji i dyskalkulii skorzystaj także z Kwestionariusza Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii. Znajdziesz tam proste pytania dotyczące Twojego dziecka. Na podstawie udzielonych odpowiedzi otrzymasz szczegółowe informacje czy Twoje dziecko może być zagrożone dysleksją. Zaproponujemy Wam również zestaw indywidualnie dobranych ćwiczeń, które mają na celu wyeliminować skutki dysleksji. Twoje dziecko może je wykonywać w domu pod Twoją opieką.

Oferta czytamliczepisze.pl

Jak skorzystać z oferty czytamliczepisze.pl?

Przejdź na stronę [link], zarejestruj się i odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu. W miarę możliwość odpowiedz na wszystkie pytania – dzięki temu będziemy mogli dokładniej określić czy Twoje dziecko jest zagrożone dysleksją oraz dyskalkulią czy też nie. Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymasz wstępną diagnozę problemów Twojego dziecka. Ponadto zaproponujemy Mu również 10-cio miesięczny program ćwiczeń terapeutycznych, które mają na celu poprawę sprawności językowej, rozumienia czytanego tekstu, orientacji w czasie i przestrzeni, umiejętności skupienia się oraz uwagi – kluczowych umiejętności, z którymi dzieci z dysleksją mają największe problemy.

Kto może korzystać z serwisu czytamliczepisze.pl?

Kwestionariusz Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii oraz ćwiczenia terapeutyczne przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat, którzy zauważają problemy w nauce czytania, pisania i liczenia u swoich dzieci.

Jakie są korzyści z używania narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych oferowanych przez czytamliczepisze.pl?

Im wcześniej dowiesz się czy Twoje dziecko może być zagrożone dysleksją, tym lepiej. Wiedza ta umożliwi Ci odpowiednio wcześnie podjąć odpowiednie kroki, które pomogą Ci rozwiązać jego problemy. Kwestionariusz Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii, przygotowany specjalnie dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat) pomoże Ci określić dostatecznie wcześnie, czy problemy dziecka w pisaniu i czytaniu mogą wynikać z dysleksji.
Kwestionariusz oraz ćwiczenia terapeutyczne dla dzieci z dysleksją zostały przygotowane w oparciu o wiedzę specjalisty, dr Dorotę Bednarek, neuropsychologa z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie dysleksji. Dlatego możemy stwierdzić, że Twoje dziecko jest pod okiem specjalisty. Indywidualny dobór ćwiczeń sprawia, że Twoje dziecko ćwiczy właśnie te obszary, które potencjalnie mogą wskazywać na ryzyko dysleksji i/lub dyskalkulii.

Wstępna diagnoza ryzyka dysleksji oraz dyskalkulii

Czym jest Kwestionariusz Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii?

Kwestionariusz Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii jest internetowym narzędziem służącym rodzicom dzieci w wieku 6-9 lat zorientować się czy problemy w nauce czytania, pisania i liczenia ich dziecka mogą wynikać z ryzyka dysleksji oraz dyskalkulii. Zawiera on szczegółowe pytania dotyczące różnych aspektów życia dziecka. Im dokładniejszych odpowiedzi na zadane pytania udzieli rodzic, tym dokładniej system może określić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dysleksji lub/oraz dyskalkulii u dziecka.

Czy wstępna diagnoza przez Internet jest bezpieczna?

Dobro Twojego dziecka jest dla nas priorytetem. Dlatego Kwestionariusz Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii został przygotowany przez specjalistę – dr Dorotę Bednarek, neuropsychologa z wieloletnim doświadczeniem w obszarze dysleksji. Pamiętaj jednak, że nawet najdokładniejsze narzędzie internetowe nie zastąpi tradycyjnej specjalistycznej diagnozy wykonywanej w poradni pedagogiczno-psychologicznej. Informacja, którą uzyskasz po udzieleniu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, jest jedynie wskazówką, co możesz zrobić dalej z problemami Twojego dziecka. Nawet jeśli wynik Kwestionariusza nie potwierdza ryzyka dysleksji oraz dyskalkulii u Twojego dziecka, a odczuwasz niepokój, zgłoś się do najbliższej poradni pedagogiczno-psychologicznej lub skontaktuj się z nauczycielem Twojego dziecka. Na pewno uzyskasz u nich fachową pomoc.

Czy wstępna diagnoza przez internet jest równoznaczna z diagnozą i opinią uzyskaną w poradni?

Wynik Kwestionariusza Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii jest jedynie wskazówką, czy problemy dziecka w nauce czytania, pisania i liczenia mogą być powiązane z dysleksją oraz/lub dyskalkulią. Nie może być ona traktowana na równi z diagnozą i opinią uzyskaną w poradni. Jeśli odczuwasz niepokój, zgłoś się do najbliższej poradni pedagogiczno-psychologicznej lub skontaktuj się z nauczycielem Twojego dziecka.

Ćwiczenia terapeutyczne dla dzieci

Czym są ćwiczenia terapeutyczne dla dzieci oferowane przez serwis czytamliczepisze.pl?

Ćwiczenia terapeutyczne dla dzieci z problemami w nauce czytania, pisania oraz liczenia są interaktywnymi narzędziami służącymi przeciwdziałaniu skutkom dysleksji oraz dyskalkulii. Ćwiczenia bogate w treści tekstowe, obrazkowe oraz dźwiękowe mają na celu rozwijać świadomość fonologiczną, kompetencje językowe, świadomość czasu i przestrzeni, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne informacji, pamięć, uwagę oraz percepcję wzrokową.

Czy mogę korzystać z ćwiczeń terapeutycznych bez wcześniejszego wypełnienia Kwestionariusza Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii?

Program czytamliczepisze.pl został przygotowany w taki sposób, aby rodzic i jego dziecko otoczone było najlepszą opieką terapeutyczną, jaka jest możliwa bez fizycznej obecności terapeuty. Aby było to możliwe, rodzic powinien najpierw odpowiedzieć na pytania zawarte w Kwestionariuszu Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii. Na podstawie udzielonych w kwestionariuszu odpowiedzi dobierany jest indywidualny zestaw ćwiczeń terapeutycznych, dostosowanych do potrzeb dziecka.

Istnieje jednak możliwość korzystania z ćwiczeń bez wcześniejszego wypełniania Kwestionariusza Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii. Wystarczy na ekranie z informacją o programie nacisnąć przycisk “przejdź do ćwiczeń bez wypełniania kwestionariusza”

Dlaczego podczas rejestracji muszę podać datę urodzenia oraz inicjały dziecka?

Aby skorzystać z programu czytamliczepisze.pl, rodzic rejestruje się w serwisie. Następnie odpowiada na pytania dotyczące jego dziecka zawarte w internetowym Kwestionariuszu Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii. W kwestionariuszu pytamy nie tylko o aktualny stan dziecka, ale również o to, jak wyglądały jego problemy w przeszłości. Dlatego rodzic powinien podać przybliżoną datę urodzin dziecka (miesiąc oraz rok), aby w kwestionariuszu poprawnie wyświetlały się pytania o przeszłość dziecka.

Pamiętaj, że nie zbieramy danych osobowych Twojego dziecka. Jedynymi danymi, jakie zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy, to dane rodzica.

Ile razy w tygodniu dziecko powinno ćwiczyć?

Zalecamy, aby dziecko ćwiczyło minimum 3 razy w tygodniu, w wybranych przez rodzica dniach tygodnia. Rozpoczynając nasz program treningowy, rodzic powinien wybrać 3 dni tygodnia, w które dziecko będzie ćwiczyło. Jest to niezwykle ważne, aby w życiu dziecka, które ma problemy w nauce czytania, pisania, liczenia, postrzegania czasu i przestrzeni, czynności odbywały się w stałym rutynowym rytmie.

Nie ma przeciwwskazań, aby dziecko trenowało częściej. Jednak należy mieć na uwadze, że prawidłowy rozwój dziecka zależy od wielu czynników. W życiu dziecka musi pojawić się również czas na odpoczynek i zabawę.

Płatności

W jaki sposób dokonać płatności za dostęp do ćwiczeń terapeutycznych?

Płatności za dostęp do ćwiczeń terapeutycznych można dokonać na 2 sposoby:

  • należy przejść do Ustawień profilu -> płatności. Na liście znajduje się wykaz dokonanych wcześniej płatności wraz z możliwością przedłużenia dostępu do ćwiczeń na dalszy okres abonencki.
  • przejść do strony cennik i wybrać odpowiedni pakiet

Na jaki okres mogę dokonać zakupu dostępu do ćwiczeń terapeutycznych?

Wszystkie plany abonenckie dostępne są w aktualnym cenniku na stronie: [link]

Moja transakcja nie została zrealizowana – co mam zrobić?

Jeżeli z jakichkolwiek powodów płatność realizowana przez system Dotpay nie została zrealizowana, prosimy o kontakt na adres pomoc[małpa]czytamliczepisze.pl.

Informacje o twórcach czytamliczepisze.pl

Kto odpowiada za program czytamliczepisze.pl?

Program czytamliczepisze.pl został stworzony przez Instytut Terapii Komputerowej Sp. z o.o.

Mam inne pytania. Jak znaleźć na nie odpowiedzi?

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie [link] lub wysłanie maila na adres pomoc[małpa]czytamliczepisze.pl

Dlaczego warto ćwiczyć z nami?

why-us-6

Bezpieczeństwo danych dziecka

why-us-3

Dziecko pod okiem eksperta

why-us-5

Brak instalacji

why-us-2

Wstępna diagnoza problemów

why-us-4

Indywidualny zestaw ćwiczeń

example-image

Ćwiczysz w domu kiedy chcesz

Rozpocznij trening

Partnerzy