Czytam, liczę, piszę - logo

Jak działa program Czytam Liczę Piszę

Program Czytam Liczę Piszę.pl to kompleksowe narzędzie dla dzieci ze specyficznymi problemami w nauce, w tym dla dzieci z dysleksją. Składa się on z dwóch głównych części:

  • wstępnej diagnozy dysleksji oraz dyskalkulii
  • indywidualnego programu ćwiczeń terapeutycznych

1.  Kwestionariusz Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii

Aby dowiedzieć się czy problemy Twojego dziecka w nauce czytania, pisania i liczenia mogą wynikać z dysleksji oraz dyskalkulii, przejdź do Kwestionariusza Wstępnej Diagnozy Ryzyka Dysleksji oraz Dyskalkulii. Znajdziesz tam pytania dotyczące takich umiejętność Twojego dziecka jak czytanie, pisanie i liczenie.

Ponieważ staramy się jak najprecyzyjniej określić stan Twojego dziecka, pytamy również o takie obszary jak uwaga i koncentracja, słuch, mowa, wzrok, ruch, spostrzeganie czasu i przestrzeni

czytamliczepisze.pl-kwestionariusz-wstepnej-diagnozy

Na pytania zawarte w kwestionariuszu należy odpowiadać zarówno z perspektywy teraźniejszości jak i przeszłości – pytania dostosowane są do aktualnego wieku Twojego dziecka, który podajesz podczas rejestracji. Kwestionariusz jest bardzo szczegółowy, a jego wypełnienie trwa około 30-40 minut. W celu jak najdokładniejszej analizy Twoich odpowiedzi zachęcamy do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania najlepiej jak potrafisz.

2. Indywidualny program ćwiczeń terapeutycznych

Na podstawie udzielonych w kwestionariuszu odpowiedzi, otrzymasz informację czy Twoje dziecko może być zagrożone dysleksją oraz dyskalkulią. Wskażemy, które z obszarów poruszonych w kwestionariuszu mogą wskazywać na problemy, a które nie. Otrzymasz również indywidualny zestaw ćwiczeń, ułożony w 10-cio miesięczny program treningowy, dostosowany do potrzeb Twojego dziecka. Ćwiczenia wpływają na takie obszary jak:

 

2013-10-08_135634Przeszukiwanie, spostrzeganie oraz pamięć wzrokowa

Ćwiczenia trenujące zdolności percepcji wzrokowej, przeszukiwania wzrokowego oraz pamięci wzrokowej. Treningi z tego obszaru polegają na odnajdywaniu różnic na obrazkach, analizie podobnych kształtów oraz figur geometrycznych. Ponadto trenują umiejętność koncentracji na elementach słów sprawiających trudności percepcyjne osobom z dysleksją.

 

2013-10-08_135634

Czytanie oraz pisanie

Celem ćwiczeń jest rozwijanie świadomości fonologicznej, czyli wiedzy o mniejszych cząstkach, z których zbudowane są słowa, oraz zasad ich łączenia. Ponadto trenowane są również umiejętności różnicowania dźwięków mowy, które skutecznie wpływają na poprawę słuchu fonematycznego. Tekstowo-dźwiękowe treści użyte w ćwiczeniach utrwalają również w pamięci poprawną pisownię wyrazów oraz rozszerzają bazę słownictwa dziecka.

 

2013-10-08_135634Świadomość relacji przestrzennych

Zdolność rozumienia relacji przestrzennych i czasowych u osób z dysleksją i dyskalkulią dojrzewa w sposób specyficzny i wymaga odpowiedniego treningu. Ćwiczenia z tego zakresu intensywnie trenują kształtowanie wzrokowo-przestrzennej wizualnej mapy otoczenia. U osób z dysleksją i dyskalkulią przełoży się to na poprawę wyników szkolnych w takich obszarach jak: matematyka czy geografia.

 

 

2013-10-08_135634Świadomość relacji czasowych

Osoby z dysleksją i dyskalkulią bardzo często mają problemy z określaniem kolejności zdarzeń, porządkowaniem sekwencji takich jak miesiące, oraz rozumieniem wskazań zegara i upływu czasu. Ćwiczenia z tego obszaru pomagają radzić sobie z wymaganymi w procesie edukacji zadaniami określania czasu i kolejności.

 

2013-10-08_135634Świadomość fonologiczna

Świadomość fonologiczna to zdolność refleksji nad strukturą dźwiękową słów oraz dokonywania przekształceń w ramach tej struktury. Osoba świadoma fonologicznie jest zdolna do koncentrowania się na brzmieniu słów, niezależnie od ich znaczenia. Umiejętność ta przejawia się podczas analizy oraz syntezy sylabowej, identyfikacja fonemów, poprawianie własnych lub cudzych błędów wymowy (np. „Nie mówi się pateria tylko bateria”). Ćwiczenia z tego obszaru mają na celu poprawę tej bazowej dla rozwoju czytania i pisania umiejętności.

 

Rozpocznij program Czytam Liczę Piszę.pl ze swoim dzieckiem!

Dlaczego warto ćwiczyć z nami?

why-us-6

Bezpieczeństwo danych dziecka

why-us-3

Dziecko pod okiem eksperta

why-us-5

Brak instalacji

why-us-2

Wstępna diagnoza problemów

why-us-4

Indywidualny zestaw ćwiczeń

example-image

Ćwiczysz w domu kiedy chcesz

Rozpocznij trening

Partnerzy